تقویم آموزشی نیمسال اول 1400

کلیک کنید

 

تقویم آموزشی 1400

کلیک کنید

 

شیوه نامه آزمون مجازی

کلیک کنید

 

دستورالعمل اجرایی تکمیلی-اصلاحی برگزاری آزمون های ارزشیابی پایان نیمسال دوم ۱۴۰۰

کلیک کنید

 

شفاف سازی برنامه آزمون های آنلاین

کلیک کنید