معرفی رئیس دانشگاه

دکتر سعید جاودان سیرت

  • سمت: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه بویراحمد
  • مرتبه علمی: استادیار - عضو هیئت علمی دانشگاه- گروه داخلی، دانشکده پزشکی
  • رشته تحصیلی: متخصص بیماری‌های عفونی
  • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
  • وب سایت شخصی:
  • تلفن دفتر: 07433337239 , 07433337240

رؤسای پیشین دانشگاه