چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

جزئیات خبر

نظرسنجی ار ارباب رجوع

فرم انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوع موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید:
 نام :    نام واحد مراجعه شده:
نام خانوادگی :    تاریخ مراجعه:
شماره تماس:
 
ایمیل:    
 1. اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟   
 2. آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
 
 3. آیا از برخورد کارکنان دانشگاه رضایت دارید؟   *
1- درصورت رضایت نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید؟

آیا درخواست تشویق کارمند/کارمندان فوق را دارید؟

2- در صورت عدم رضایت
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمائید؟

آیا درخواست تذکر به کارمند/کارمندان فوق را دارید؟
 4.چنانچه درخواست شما عملی نگردیده است موضوع درخواست را مرقوم فرمائید؟
 
  7.چنانچه یکی از کارکنان درخواست خلاف مقرراتی  از جنابعالی داشته، لطفا آن را بنویسید؟
 ( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
 
  8. درصورتی که پیشنهاد یا راهکاری برای اصلاح امور دانشگاه دارید لطفا ما را راهنمایی فرمائید؟