صفحه اصلی > مدیریت امور بین الملل > معرفی پرسنل 
بازگشت

معرفی پرسنل

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

سرپرست امور بین الملل و ارتباطات دانشگاه:

محمد علی منصوریان، عضو هیئت علمی