صفحه اصلی > دفترکارآفرینی و اشتغال  > مدیر و کارشناسان 
بازگشت

مدیر و کارشناسان

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر کارآفرینی:

محمد یاسین پیغان

سوابق کاری و مدیریتی:

 

کارشناس حوزه ریاست دانشگاه

کارشناس بهداشت مبارزه با بیماری های مرکز بهداشتی و درمانی شهید زارعی دشت روم

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهید زارعی دشت روم

کارشناس جلب مشارکت های مردمی مراکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویر احمد

کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشتی درمانی شهید زارعی دشت روم

کارشناس واحد بلایای مرکز بهداشتی درمانی شهید زارعی دشت روم

دبیر برگذاری جلسات هیئت رئیسه و شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کارشناس امور خیرین و اوقاف