صفحه اصلی > دفتر ریاست > کارشناسان و پرسنل شاغل 
بازگشت

کارشناسان و پرسنل شاغل

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

کارشناسان و پرسنل شاغل :

ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1 محمد یاسین پیغان کارشناس حوزه ریاست
2 الماس صدری کیا کاردان فوریتهای پزشکی