صفحه اصلی > دفتر ریاست > ارتباط با حوزه ریاست 
بازگشت

ارتباط با حوزه ریاست

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

ارتباط با دفتر ریاست :

شماره تماس فکسآدرس

07433337240

07433337239

07433337250 یاسوج، بلوار شهید مطهری، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، طبقه دوم ، دفتر ریاست دانشگاه