صفحه اصلی > دفتر ریاست > شرح وظایف 
بازگشت

شرح وظایف

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

شرح وظایف دفتر ریاست :

1ـ برنامه‌ریزی تقویم كاری سالیانه و روزانه ریاست دانشگاه
2ـ انجام هماهنگي‌های لازم با كلیه معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه
3ـ برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایي‌ها از قبیل جلسات هیات رئیسه، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و ...
4ـ برنامه‌ریزی و هماهنگي‌های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه از مراكز ، بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشگاه
5ـ ارجاع نامه‌ها و تهیه پاسخ نامه‌های واصله و ...
6ـ تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه
7ـ پیگیری، راهنمایی و رفع مشكلات مراجعانی كه نیاز به مساعدت و مددكاری دارند
8ـ راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه كننده به دفتر و ...

9- تهيه وتنظيم مكاتبات رياست دانشگاه

10- ثبت ، صدور وتوزيع نامه هاي رياست محترم دانشگاه ، مدير دفتر رياست ، مشاور رياست و رئيس دبیرخانه ستادی طرح پزشک خانواده

11- تايپ نامه هاي رياست دانشگاه ، مديردفتررياست

12- فاكس كليه نامه هاي خارج ازكشور درسطح دانشگاه ونامه هاي داخلي رياست دانشگاه

13- تنظيم كارتابل هاي رياست دانشگاه –مديردفتررياست

14- پيگيري مكاتبات انجام شده حسب الامر رياست دانشگاه