صفحه اصلی > شورای دانشگاه > وظایف و اختیارات 
بازگشت

وظایف و اختیارات

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

وظایف و اختیارات شورای دانشگاه :

1 : تعیین ضوابط و شرایط گزینش دانشجویان در دانشگاه با رعایت مقررات مربوط.
2 : ایجاد خط مشی های توسعه و گسترش سطح آموزش با توجه به نیاز جامعه و امکانات کشور.
3 : تصویب آئیننامه های داخلی و شورای هر دانشکده و آئیننامه های لازم برای امتحانات.
4 : اظهارنظر درباره استادان و دانشیاران و استادیارانی که از طرف شورای هر دانشکده برای انجام خدمت پیشنهاد میشوند.
5 : تعیین خط مشی هایی در زمینه پیشرفت و اصلاح امور جاری دانشگاه.
6 : بررسی و تصویب طرح ها و پیشنهاداتی که موجب ترقی و اصلاح امور دانشگاه می شود.