صفحه اصلی > شورای دانشگاه > معرفی 
بازگشت

معرفی

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

شورای دانشگاه از اعضای ذیل تشکیل میشود :

+ اعضای هیأت رئیسه

+ رؤسای دانشکده ها

+ 2 نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب شورای مربوطه

+ 2 نفر از اعضای هیأت علمی در مرتبه استاد یا دانشیار به انتخاب رئیس دانشگاه

 

شورا دارای نایب رئیسی است که توسط اعضای شورا از میان سه نفر از اعضایی که رییس دانشگاه پیشنهاد می کند با رای بیشتر انتخاب می شوند.

 


شورای دانشگاه بصورت دوره 2 ساله می باشد