صفحه اصلی > هیئت امناء > اعضا 
بازگشت

اعضا

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

اعضاء فعلی هيأت امنای دانشگاه علوم پزشكی یاسوج :

 

اعضای هيأت امنای دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1 دکتر سعید جاودان سیرت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و عضو حقیقی هیات امناء
2 دکتر محمد غلام نژاد عضو حقوقی هیات امناء
3 دکتر کوروش نگین تاجی  رئیس دبیر خانه دائمی هیات امناء
4 دکتر سید علی احمد زاده استاندار و عضو حقوقی هیئت امناء
5 دکتر علی شهابی نسب رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی وعضو حقوقی هیات امناء
6 دکتر سید کامل تقوی نژاد عضو حقیقی هیات  امناء
7 دکتر سید منصور رایگانی عضو حقیقی هیات  امناء
8 دکتر هیبت الله صادقی عضو حقیقی هیات  امناء
9 دکتر سید حسام الدین نبوی زاده عضو حقیقی هیات  امناء
10 دکتر سید بصیر هاشمی عضو حقیقی هیات  امناء
11 آقای سید ناصر حسینی نماینده گچساران و باشت، عضو حقیقی هیات امناء