صفحه اصلی > دفتر ریاست > مشاورین ریاست دانشگاه 
بازگشت

مشاورین ریاست دانشگاه

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

مشاورین ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی
سمت مدرک تحصیلی
دکتر محمد ذوالعدل مشاور عالی دکترای پرستاری